Grup tinta

Conform GSCS „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6 , pentru proiectele implementate în regiunile mai puţin dezvoltate, minimul obligatoriu pentru grupul ţintă 350 persoane (indicatorul de realizare 4.S.8)

În cadrul prezentului proiectgrupul ţintă eligibil cuprinde următoarele categorii de persoane cu domiciliul/reşedinţa în regiunea de dezvoltare Sud-Est unde se implementează activităţile proiectului:

a) şomeri şi persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu nivel redus de educaţie
b) persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă;
c) cetăţeni români aparţinând minorităţii roma;

Se vor organiza urmatoarele cursuri de calificare:

– Sudor electric 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Ingrijitor batrani la domiciliu 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Lucrator in alimentatie (bucatar) 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Lucrator in alimentatie (ospatar) 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Frizer 360 ore/curs, 3 sesiuni a cate 14 participanti,
– Confectionerasamblor articole textile 360 ore/curs , 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Lucrator in comert 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Lucrator finisor in constructii 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Lucrator in structuri 360 ore/curs, 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Lucrator in cultura plantelor 360 ore/curs , 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Patiser 360 ore/curs , 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Camerista 360 ore/curs , 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Lucrator instalator pentru constructii 360 ore/curs , 2 sesiuni a cate 14 participanti,
– Evaluari de competente:
1 sesiune evaluare competente Zidar pietrar tencuitor, 14 participanti
2 sesiuni evaluare competente Zugrav ipsosar vopsitor, a cate 14 participanti

Inscriere online: …….

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI –va avea loc pe 05.09.2018

logo-default-footer

Proiect cofinantat din Fondul Social Europena prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Contact Info

Centrul de Consultanta si Studii Europene

Str. Energiei, nr.24A, Galati
Tel: 0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Copyright 2018 CURSURI CCSE ©  Toate drepturile rezervate